Content Marketing

Giải pháp chiến lược phát triển website bền vững và an toàn nhất

Tại sao cần phát triển Content Marketing?

Tại sao cần phát triển Content Marketing?

Dịch vụ Content Marketing của Tâm Thành Media có thể giúp gì cho bạn?

advanced divider

Xây dựng chiến lược nội dung

Trên cơ sở phân tích website, phân tích thị trường, Tâm Thành Media xây dựng chiến lược phát triển nội dung cụ thể

Xây dựng và chuẩn hóa nội dung

Phát triển nội dung có giá trị, thu hút độc giá, tăng niềm tin, tăng chuyển đổi

Xuất bản và phân phối nội dung

Đưa nội dung lên các kênh: Google, website, mạng xã hội

Đo lường và tối ưu nội dung

Tiến hành đo lường, tối ưu nội dung thông qua các chỉ số cụ thể, đề xuất phương án nâng cao giá trị nội dung.

Bạn đang quan tâm tới gói dịch vụ nào của chúng tôi?

Content cơ bản

Nghiên cứu sản phẩm, thị trường, đối thủ.

Lập kế hoạch triển khai chi tiết.

Phát triển tối đa 4 nội dung trong 1 tháng:

  • Tối ưu từ khóa theo chuẩn Google.
  • Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
  • Tối ưu hình ảnh theo chuẩn Google.
  • Tối ưu UI – UX theo chuẩn.

Kiểm duyệt và hiệu chỉnh.

Xuất bản và phân phối nội dung trên:

  • Website
  • Mạng xã hội.
  • Google business.
  • Google search.

Báo cáo, đánh giá & cải tiến.

Content nâng cao

Nghiên cứu sản phẩm, thị trường, đối thủ.

Lập kế hoạch triển khai chi tiết.

Phát triển tối đa 4 nội dung trong 1 tháng:

  • Tối ưu từ khóa theo chuẩn Google.
  • Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
  • Tối ưu hình ảnh theo chuẩn Google.
  • Tối ưu UI – UX chuẩn.

Kiểm duyệt và hiệu chỉnh.

Xuất bản và phân phối nội dung trên:

  • Website
  • Mạng xã hội.
  • Google business.
  • Google search.
  • Diễn đàn.
  • Blog

Báo cáo, đánh giá & cải tiến.

Content VIP

Nghiên cứu sản phẩm, thị trường, đối thủ.

Lập kế hoạch triển khai chi tiết.

Phát triển tối đa 4 nội dung trong 1 tháng:

  • Tối ưu từ khóa theo chuẩn Google.
  • Tối ưu internal link theo chuẩn Google.
  • Tối ưu hình ảnh theo chuẩn Google.
  • Tối ưu UI – UX theo chuẩn.

Kiểm duyệt và hiệu chỉnh

Xuất bản và phân phối nội dung trên:

  • Website
  • Mạng xã hội.
  • Google business.
  • Google search.
  • Diễn đàn.
  • Blog
  • Website thương hiệu.
  • PR booking.

Báo cáo, đánh giá & cải tiến

Đầu tư Content Marketing ngay hôm nay để xây dựng website tạo giá trị bền vững

Thiết kế không tên (34)