𝟓 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧

 

📌 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1: 𝑩𝒂̆́𝒕 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏
Hãy tự hỏi:
🔎 Bạn là ai?
🔎 Bạn đã làm gì và đã điều gì đã đưa bạn đến đây?
🔎 Điều gì trong quá khứ đã thúc đẩy bạn bước vào con đường kinh doanh này?
🔎 Tại sao nó quan trọng với bạn?
Khi bạn biết câu chuyện của mình, câu chuyện về doanh nghiệp cũng sẽ nảy sinh.

📌 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2: 𝑻𝒊̀𝒎 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒖̛́ 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉
Hãy lắng nghe câu chuyện của bạn và nhận diện từ khóa quan trọng đã thúc đẩy bạn khởi nghiệp. Tập trung vào giá trị và thông điệp chính mà bạn muốn thương hiệu đại diện. Cùng với đó, bắt đầu xác định sứ mệnh cụ thể cho doanh nghiệp bằng cách nghĩ đến những gì bạn muốn mang đến cho khách hàng ngoài sản phẩm và dịch vụ cơ bản. Việc chọn được giá trị và sứ mệnh phù hợp sẽ giúp bạn kết nối và hiểu sâu hơn với khách hàng của mình

📌 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 3: 𝑻𝒂̣𝒐 𝒏𝒆́𝒕 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖
Hãy dành chút thời gian nhìn vào những gì các doanh nghiệp tương tự đang làm và cố gắng nghĩ cách làm khác đi. Làm thế nào bạn có thể làm cho logo của bạn trở nên độc đáo? Bạn có thể sử dụng góc độ nào cho thương hiệu của mình mà chưa ai nghĩ đến? Làm cách nào để bạn có thể phân biệt giọng nói và thương hiệu của mình với những người khác? Đây là một bước xây dựng thương hiệu quan trọng cho các công ty khởi nghiệp.

📌 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 4: 𝑳𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒅𝒆̂̃ 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒗𝒂̀ độ𝒄 đ𝒂́𝒐
Để xây dựng một thương hiệu thành công, bạn cần lựa chọn một cái tên dễ nhớ và dễ đọc, phản ánh rõ nội dung kinh doanh. Văn phong thương hiệu nên khác biệt và phù hợp với giá trị mà bạn muốn truyền tải, cũng như logo cần đơn giản và dễ nhận biết, ghi nhớ và thể hiện sứ mệnh của doanh nghiệp. Cuối cùng, tài liệu thương hiệu, từ bố cục đến màu sắc và hình ảnh, cũng cần được thiết kế sao cho phản ánh đúng tinh thần và giá trị, tạo ấn tượng mạnh mẽ và giúp khách hàng nhớ lâu.

📌 𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 5: 𝑺𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂́𝒏
Để làm cho thương hiệu khởi nghiệp của bạn có thể nhận dạng được, bạn cần nó phải nhất quán. Tất cả mọi thứ bạn làm, từ thiết kế trang web đến chiến lược tiếp thị, nên được thông báo bởi đối tượng mục tiêu của bạn là ai và giá trị của bạn là gì.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *